HOLISTIC SCIENCE PUBLISHER

                                      

- MED FOKUS PÅ HELHETEN

 

Holistic Science Publisher är ett litet förlag med målsättningen att presentera information om hälsa som bygger på

ett helhetsperspektiv.


När fakta från enskilda forskningsområden placeras  på rätt plats i en helhetsbild  blir slutsatserna annorlunda än

när enbart enstaka detaljer presenteras. Vad som ser bra ut i ett detaljerat och kortsiktigt perspektiv kan vändas

till motsatsen när alla bitarna läggs på rätt plats.

 


 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved